Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji - Zdroje wodne uliczne

  • Wszystko co powinieneś wiedzieć

    Centrum informacji to miejsce, gdzie znajdziesz szczegóły dotyczące danej kategorii produktów oraz informacje na temat konkretnych rozwiązań. Pełne spektrum materiałów - od artykułów, które warto przeczytać, po filmy, które należy zobaczyć - ułatwi wybór rozwiązań i artykułów w pełni dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.

  • Katalogi

    przejrzyj on-line pobierz katalog

Zapobiegaj odwodnieniu w pracy

Autor: MIKE MARKOVSKY

Dopiero od niedawna kwestia odwodnienia oraz jego szkodliwych skutków dla ludzi, zaczęła torować sobie drogę do świadomości menedżerów firm.Coraz więcej dowodów wydaje się wskazywać na to, że odwodnienie stanowi jeden z najbardziej powszechnych i niedocenianych czynników zagrażających ludziom w pracy.Rozważmy następujące fakty:

● Wiele przeprowadzonych ostatnio badań wskazuje, że odwodnienie wpływa negatywnie na naszą sprawność fizyczną i umysłową.Dla przykładu, badania prowadzone przez Wasterlunda i Chaselinga [1] objęły pracowników leśnych w kontrolowanym środowisku, gdzie jednej grupie podawano wodę w odpowiednich ilościach, a u drugiej dopuszczono do odwodnienia w stopniu równoważnym utracie wody odpowiadającej 1% masy ciała.Pomiarów dokonano w trakcie prac korowania drzew i zestawiania sągów ściętego drewna o objętości 2,4 m3.W wyniku badań stwierdzono spadek wydajności u pracowników odwodnionych o 12%.

Przeprowadzono wiele innych badań, które dały porównywalne rezultaty.W odniesieniu do sprawności umysłowej, w pracy autorstwa Gopinthana (et al.) [2] zbadano skutki wpływu odwodnienia na proces podejmowania decyzji oraz efektywność procesów poznawczych, i stwierdzono, że spadek sprawności pracowników może być powiązany ze zwiększonym zagrożeniem wypadkami przy pracy.W badaniu tym w sposób pasywny doprowadzono do odwodnienia pracowników na poziomie 1, 2, 3 i 4% masy ciała, w czasie którego kontrolowano określone parametry sprawności umysłowej.Badanie wykazało, że przy odwodnieniu od 2% wzwyż następowało pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci krótkotrwałej, koncentracji oraz efektywności wykonywania działań arytmetycznych.W skrajnym przypadku w badaniach Gopinthana zanotowano wydłużenie czasu reakcji o 23% przy odwodnieniu na poziomie 4% masy ciała.

● Szacuje się, że aż 80% dorosłej ludności USA może na co dzień okresowo przeżywać stany co najmniej łagodnego odwodnienia.Jeśli osoba przychodząca do pracy jest już trochę odwodniona, to szanse na poprawę tego stanu w ciągu dnia pracy są raczej niewielkie.

● Pracownik wykonujący pracę fizyczną może w ciągu dnia pracy stracić znacznie więcej wody niż jest w stanie przyjąć, co bezpośrednio skutkuje jego odwodnieniem.A im bardziej trudne są warunki pracy, tym odwodnienie może postępować szybciej.W badaniach Bishopa (et. al.) [3] zaobserwowano, iż stosowanie całkowicie izolującego kombinezonu ochronnego może zwiększyć utratę wody aż do 2,25 litra na godzinę.Mówiąc najprościej, ile człowiek traci wody, tyle musi jej przyjąć, w przeciwnym razie odwodnienie jest nieuniknione.

● Na koniec można stwierdzić, że wyniki wielu badań wydają się wskazywać, iż odwodnienie może być łączone z wypadkami przy pracy spowodowanymi przez „nietolerancję ortostatyczną”.Badania Adolpha [4] wykazały częstsze występowanie omdleń u osób odwodnionych, poddawanych próbie ortostatycznej (szybka zmiana pozycji ciała).W podobnych badaniach prowadzonych przez Cartera (et al.) [5] zaobserwowano, iż przy odwodnieniu na poziomie 3% masy ciała powstałym wskutek narażenia na intensywne działanie ciepła, u osób badanych wystąpiło znaczne zmniejszenie szybkości przepływu krwi przez mózg przy zmianie pozycji ciała z siedzącej na stojącą.

Ocena stanu odwodnienia

Przyjęta ogólnie zasada picia „ośmiu szklanek dziennie” może nie dawać wystarczających rezultatów przy uwzględnieniu różnorodności masy ciała, jego sprawności, stanu zdrowia oraz czynników zewnętrznych, na jakich działanie każdy jest codziennie narażony.

Jedną z najlepszych metod ogólnej oceny nawodnienia, chociaż ma ona także swoje ograniczenia, jest kontrolowanie koloru moczu.Jest to kwestia z oczywistych względów osobista i wymaga wykazania przez pracownika pewnego minimum dobrej woli.

Planowanie działań hydratacyjnych

Skuteczny program poprawy nawodnienia pracowników wymaga podjęcia działań w trzech kierunkach jednocześnie, mianowicie poprzez edukację, ocenę stanu aktualnego i wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie uzupełniania wody przez pracowników w trakcie dnia pracy.

Edukacja– Najtrudniejszym elementem programu jest zainteresowanie pracowników. Należy położyć nacisk na fakt, iż korzyści osobiste z prawidłowego nawodnienia obejmują wszystkie aspekty życia ludzi, nie tylko dotyczące samej pracy.Prawidłowe nawodnienie w pracy umożliwi lepsze funkcjonowanie ludzi także w ich życiu prywatnym.Z perspektywy pracownika prawidłowe nawodnienie wymaga podjęcia inicjatywy poprawy stanu osobistego nawodnienia, oraz wytrwałości, aby inicjatywa ta przeszła w nawyk utrzymywania właściwego stopnia nawodnienia przez cały czas.

Firmy powinny potraktować edukację w zakresie hydratacji jako istotny element wymiany informacji z pracownikami.Należy uświadomić pracownikom niekorzystne dla nawodnienia efekty spożywania wody gazowanej oraz kawy.Kawa oraz niektóre napoje gazowane zawierają kofeinę, która ma działanie moczopędne, co prowadzi do jeszcze głębszego odwodnienia organizmu, na przekór złudnemu przekonaniu, że pijąc te napoje dostarczamy swoim organizmom niezbędnej wody.Zawarty w tych napojach cukier stanowi kolejne obciążenie organizmu, ze względu na konieczność zużycia pewnej ilości wody w procesach jego metabolizmu.Należy położyć nacisk na uświadomienie tych oraz innych faktów w trakcie szkoleń, a także poprzez rozmieszczenie w firmie wizualnych pomocy dydaktycznych.

Ocena– Najlepszym sposobem oceny stanu nawodnienia, przy uwzględnieniu różnorodności masy ciała, charakteru wykonywanej pracy oraz kwestii indywidualnych, jest obserwowanie koloru moczu.Przy prawidłowym nawodnieniu mocz jest koloru od przezroczystego do jasnożółtego.Jednakże pomimo spożycia dużej ilości wody, w wyniku czego nastąpi rozjaśnienie koloru moczu, które może nam dać złudne wrażenie, iż jesteśmy prawidłowo nawodnieni, prawidłowa asymilacja odpowiedniej ilości wody przez ciało może trwać aż do 24 godzin.Kluczem do uzyskania trwałej poprawy jest więc systematyczne nawadnianie; przy takim systematycznym uzupełnianiu wody oraz stałym obserwowaniu koloru moczu, staje się on bardziej stabilny, a wynik jego kontrolowania jest bardziej wiarygodny. Jest to kolejna kwestia, jaką należy uwydatnić w trakcie prowadzenia programu edukacyjnego.Lokalne szpitale zwykle zatrudniają dietetyków oraz inne osoby o podobnym zakresie zainteresowań profesjonalnych, którzy zapewne chętnie podejmą się pomocy w stworzeniu programów edukacyjnych i propagujących prawidłowe nawodnienie pracowników.

Wdrożenie– Trzecim istotnym elementem planu hydratacji jest udostępnienie pracownikom wody pitnej oraz wykonanie tego w atrakcyjnej formie.Pomimo, iż zasady projektowania instalacji w budynkach firm mówią o udostępnieniu pracownikom urządzeń dostarczających wodę pitną, nie określaną one jednak wymagań odnośnie konserwacji tych urządzeń oraz jakości dostarczanej przez nie wody.W odniesieniu do zagadnień konserwacyjnych, należy uwzględnić praktyczną przydatność tych urządzeń.Czy urządzenia dostarczające wodę pitną są na tyle atrakcyjne, by zachęcały pracowników do regularnego korzystania z nich?Przy odpowiadaniu na to pytanie nie można zapomnieć o tym, że będziemy zachęcali naszych pracowników do znacznie częstszego niż dotychczas korzystania z wody w ramach programu hydratacji personelu.A jak smakuje oferowana woda?

W wielu firmach od lat korzysta się z wody butelkowanej.Pomimo pewnej skuteczności tego podejścia w zakresie upowszechnienia dostępu do wody, postępowanie takie jest zarówno kosztowne, jak i nieprzyjazne dla środowiska.Tylko w USA każdego roku zużywa się 50 miliardów małych butelek (0,5 litra) z wodą, z czego od 30 do 40 miliardów trafia na wysypiska śmieci.Butelkowana woda może być pewnym rozwiązaniem kwestii nawodnienia, ale niewątpliwie stwarza ona w konsekwencji istotny problem dla ochrony środowiska naturalnego.

Do rozważenia jest zatem wprowadzenie rozwiązań spełniających podobne funkcje, co ogólnodostępne poidełka, ale bardziej zaawansowanych i mogących stanowić aktywny element programu hydratacji pracowników.Rozwiązania takie mogą oferować wodę chłodzoną i filtrowaną w celu usunięcia smaku chloru, a przy tym mogą charakteryzować się niskimi wymogami konserwacyjnymi.

Zachęcenie pracowników do częstego korzystania z wody pitnej może mieć istotny wpływ na ogólną efektywność przedsiębiorstwa, jak również na ogólny dobrostan i zdrowie jego pracowników.Wymaga to zaangażowania kierownictwa firmy oraz pełnego zrozumienia ze strony jej pracowników, którzy będą musieli zaakceptować zmiany w swoich dotychczasowych nawykach, a także stałego propagowania nowego podejścia do kwestii hydratacji przez osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu.

Mike Markowvsky jest Wiceprezesem ds. Marketingu w Haws Corporation z siedzibą w Sparks w stanie Nevada, USA. Haws Corporation projektuje, wytwarza i sprzedaje poidełka oraz wodne urządzenia awaryjne, które uznawane są przez specjalistów za numer 1 na światowym rynku tego typu sprzętu.Najnowszą propozycją firmy jest Hydration Station™, czyli stacjonarny dystrybutor wody pitnej, dostarczającym filtrowaną wodę o znakomitym smaku, i wyposażony w higieniczny, bezdotykowy układ napełniania naczyń na wodę.

Literatura


1.    Wasterlund DS, Chaseling J, Burstrom L:The effect of fluid consumption on the forest workers’ performance strategy.Appl Ergon 35:29-36, 2004

2.    Gopinathan PM, Pichan G, Sharma VM:Role of dehydration in heat stress-induced variations in mental performance.Arch Environ Health 43:15-17, 1988

3.    Bishop PA, Pieroni RE, Smith JF, Constable SH:Limitations to heavy work at 21 degrees C of personnel wearing the US Military chemical defense ensemble.  Aviat Space Environ Med 62:216-220, 1991

4.    Van Loan M:Age, gender, and fluid balance.In Buskirk ER and Puhl, SM.(eds):Body Fluid Balance:Exercise and Sport.Boca Raton:CRC Press, pp.215-230, 1996

  • Carter R 3rd, Cheuvront SN, Vernieuw CR, Sawka MN:Hypohydration and prior heat stress exacerbates decreases in cerebral blood flow velocity during standing.J Appl Physiol 101:1744-1750, 2006

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.