Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji - Oczomyjki mocowane do ściany

  • Wszystko co powinieneś wiedzieć

    Centrum informacji to miejsce, gdzie znajdziesz szczegóły dotyczące danej kategorii produktów oraz informacje na temat konkretnych rozwiązań. Pełne spektrum materiałów - od artykułów, które warto przeczytać, po filmy, które należy zobaczyć - ułatwi wybór rozwiązań i artykułów w pełni dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.

  • Katalogi

    przejrzyj on-line pobierz katalog

Woda a bezpieczeństwo: Nowe kierunki w dziedzinie irygacji i hydratacji

Autorzy: Rob Wolff, Mike Markovsky

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy jest przez rosnącą liczbę pracodawców postrzegane jako jeden z ważniejszych obszarów ich działalności.Wprowadzane od lat ścisłe wymagania regulacyjne oraz rosnąca świadomość korzyści z zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, skutkują stosowaniem nowoczesnych procesów technologicznych, procedur bezpieczeństwa oraz metod udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.Działania te mają głęboki wpływ na projektowanie i wytwarzanie wodnych urządzeń BHP, w tym myjek do oczu i dozowników wody do picia.

Postęp w dziedzinie irygacji oczu

W pierwszej połowie XX wieku wynaleziono myjkę do oczu w formie podobnej do aktualnie nam znanej.Podobno pierwsza myjka do oczu o stałym strumieniu została wtedy zaprojektowana przez kierownika jednego z zakładów przemysłowych.Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom wykorzystał on wylewki z dwóch poidełek, które zostały zamontowane po bokach zlewu, tworząc pierwszą myjkę do oczu.Po uruchomieniu myjki powstają dwa łukowate strumienie, skierowane od boków do środka zlewu.Osoba poszkodowana schyla się nad zlewem, dotykając oczami obydwu strumieni, dzięki czemu może jednocześnie opłukać oboje oczu.

Ta znakomita koncepcja z 50-tych lat podniosła bezpieczeństwo pracy na niespotykany przedtem poziom.Z jednym tylko wyjątkiem:Strumienie wody opłukują oczy poczynając od zewnętrznych kącików w stronę wewnętrznych, natomiast procedury medyczne zalecają płukanie oczu w dokładnie przeciwnym kierunku.Zastosowanie w myjce do oczu strumienia laminarnego, w którym przepływ wody jest łagodny i pozbawiony turbulencji, jest kolejnym dowodem na rozwój w konstrukcji myjek do oczu podążający za wymogami współczesnej medycyny.Turbulencje bądź niespójności w strumieniu wody, czyli nierówności jej ciśnienia, mogą być odczuwane jako uderzenia o powierzchnię oczu, co będzie odbierane przez użytkownika myjki jako wyraźny dyskomfort.Najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie równomiernego, komfortowego, regulowanego strumienia wody o stałej wysokości i obwodzie, uzyskane dzięki zastosowaniu układu wodnego zapewniającego przepływ laminarny.

Standardy i praktyki konstruowania urządzeń BHP są stale modyfikowane.Opłukiwanie oczu w sposób zgodny z zaleceniami medycznymi jest nie tylko właściwym kierunkiem postępowania w tej dziedzinie, ale także stanowi dowód pozytywnego wpływu lekarzy na projektowanie komfortowych dla pacjentów urządzeń oraz naszego aktywnego współdziałania z przemysłem w zakresie ich wytwarzania.Wprowadzanie ulepszonych, innowacyjnych technologii gwarantuje poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Postęp w dziedzinie hydratacji pracowników

Istnieje jeszcze jeden, istotny czynnik wpływający znacząco na wydajność pracowników, a jednocześnie bezpieczeństwo pracy, który jednak nie daje bezpośrednich, widocznych symptomów.Odwodnienie organizmu może być zdradliwe, i w zależności od indywidualnego stanu nawodnienia oraz tolerancji na pragnienie, może mieć niespodziewanie głęboki wpływ na efektywność działania firmy.

Dopiero od niedawna kwestia odwodnienia oraz jego szkodliwych skutków dla ludzi, zaczęła torować sobie drogę do świadomości menedżerów firm.Coraz więcej dowodów wydaje się wskazywać na to, że odwodnienie stanowi jeden z najbardziej powszechnych i niedocenianych czynników zagrażających ludziom w pracy.Rozważmy następujące fakty:

  • Przeprowadzono wiele badań, w wyniku których zebrano dane wskazujące na to, iż odwodnienie wpływa negatywnie na naszą sprawność fizyczną i umysłową.Na przykład, badania Wasterlunda i Chaselinga objęły pracowników leśnych w kontrolowanym środowisku, gdzie jednej grupie podawano wodę w odpowiednich ilościach, a u drugiej dopuszczono do odwodnienia w stopniu równoważnym utracie wody odpowiadającej 1 procentowi masy ciała.Pomiarów dokonano w trakcie prac korowania drzew i zestawiania sągów ściętego drewna o objętości 2,4 m3.Wynikiem było stwierdzenie spadku wydajności u pracowników odwodnionych o 12 procent.

Przeprowadzono wiele innych badań przynoszących podobne rezultaty.W odniesieniu do sprawności umysłowej, w pracy autorstwa Gopinthana (et al.2) zbadano skutki odwodnienia na proces podejmowania decyzji oraz efektywność procesów poznawczych, i stwierdzono, że spadek sprawności pracowników może być powiązany ze zwiększonym zagrożeniem wypadkami przy pracy.W badaniu tym w sposób pasywny doprowadzono do odwodnienia pracowników na poziomie 1, 2, 3 i 4 procent masy ciała, w czasie którego kontrolowano określone parametry sprawności umysłowej.Badanie wykazało, że przy odwodnieniu od 2 procent wzwyż nastąpiło pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci krótkotrwałej, koncentracji oraz efektywności wykonywania działań arytmetycznych.W skrajnym przypadku zanotowano 23-procentowe wydłużenie czasu reakcji przy odwodnieniu na poziomie 4 procent masy ciała.

  • Szacuje się, że aż 80 procent dorosłej ludności USA może na co dzień okresowo przeżywać stany co najmniej łagodnego odwodnienia.A jeżeli osoba przychodząca do pracy jest już trochę odwodniona, to szanse na poprawę tego stanu w ciągu dnia pracy są raczej niewielkie.
  • Pracownik wykonujący pracę fizyczną może w ciągu dnia pracy stracić znacznie więcej wody niż jest w stanie przyjąć, co bezpośrednio skutkuje jego odwodnieniem.A im bardziej trudne są warunki pracy, tym odwodnienie może postępować szybciej.W badaniach Bishopa (et. al.3) zaobserwowano, iż stosowanie całkowicie izolującego kombinezonu ochronnego może zwiększyć utratę wody aż do 2,25 litra na godzinę.Mówiąc najprościej, ile człowiek traci wody, tyle musi jej przyjąć, w przeciwnym razie odwodnienie jest nieuniknione.
  • Na koniec można stwierdzić, że wyniki wielu badań wydają się wskazywać, iż odwodnienie może być łączone z wypadkami w pracy spowodowanymi przez „nietolerancję ortostatyczną”.Badania Adolpha wykazały częstsze występowanie omdleń u osób odwodnionych, poddawanych próbie ortostatycznej (szybka zmiana postawy ciała).W podobnych badaniach prowadzonych przez Cartera (et al.5) zaobserwowano, iż przy odwodnieniu na poziomie 3 procent masy ciała powstałym wskutek narażenia na działanie gorąca, u osób badanych wystąpiło znaczne zmniejszenie szybkości przepływu krwi przez mózg przy zmianie pozycji ciała z siedzącej na stojącą.

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.